300 anh em!

screenshot_2016-12-25-13-01-07

Sau hơn 1 năm quần quật cũng có 300 anh em theo đuổi ròi ahihi ❤ ~

Tuần sau kết Qua một chuyện đã qua nhe :3. Xin nghỉ ở nhà chỉ để viết và viết!

Advertisements